top of page

VELKOMMEN TIL NGF - TRØNDELAG. ET PROFFESJONELT FELLESSKAP AV GESTALTTERAPEUTER, COACHER OG VEILEDERE.

Du trenger ingen henvisning fra lege og vi har kort ventetid.

Alle er medlem i NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening, www.ngfo.no) og kan bruke tittelen MNGF.

For å kunne benytte tittelen Gestaltterapeut MNGF, forplikter terapeuten seg til å ta PFO timer (profesjonell faglig oppdatering og veiledning), eller GPO (Gestalt praktiserende terapeut i organisasjoner).

NEDENFOR FINNER DU EN OVERSIKT OVER DE SOM PRAKTISERER:

TERAPEUTER I TRONDHEIM

SIV FINNDATTER 

«Jeg har så inderlig tro på dialogen.»


Jeg har min praksis i Trondheim sentrum hvor jeg arbeider som Gestalt- Coach og Psykoterapeut. Her møter jeg mennesker med ulike behov - "Jeg møter Deg». For meg er det dialogen som står i førersetet, både det som blir sagt og det som ikke blir sagt; det som kroppsspråket forteller. Kanskje kan vi sammen få hodet og kroppen til å arbeide bedre sammen? Jeg har en etterutdanning i Emosjons Fokusert Terapi. Jeg er akkreditert coach i høyskolen og har studenter i læringscoaching. Har leder- og grunder kompetanse med spesialisering innen relasjonsledelse og i tillegg til min praksis arbeider jeg i ulike prosesser i næringslivet. Jeg er opptatt av en helhetlig tilnærming, også her.

OLAV TRYGGVASONSGATE 42

7011 TRONDHEIM

M: 922 03 668 coaching@sivfinndatter.no

finndatter.no

GUNN HELEN STIENG TRONDHEIM GESTALTSENTER

«Alt skapes i relasjonen mellom

oss.»

Ved siden av å være gestaltterapeut, jobber jeg med lederstøtte og medarbeiderutvikling i en større statlig virksomhet. Jeg tror på at den relasjonen vi skaper i møtet mellom klient og terapeut er ”helende”. Som erfaren parterapeut ser jeg etter potensialet dere har for å skape gjensidighet i relasjonen. Jeg har hatt min egen praksis som terapeut og coach siden 2004.


OLAV TRYGGVASONSGATE 42

7011 Trondheim

mob: 915 60 951

gunn@trondheimgestaltsenter.no

trondheimgestaltsenter.no

36864 T Grupper 388_edited.jpg

HILDE RØSAND 

T GRUPPER
«Kroppen sier ifra når vi ikke har det bra med oss selv.»

Jeg har min praksis i Kjøpmannsgata, Trondheim sentrum, hvor jeg arbeider som Psykoterapeut, en til en og i grupper.

Jeg har videreutdanning i traume arbeid, mindfulness, yinyoga, Qigong og TRE.

Stress, press, utbrenthet, ubearbeidede traumer og autoimmun sykdom er noe mange strever med i dag.

Jeg har egen erfaring i å leve med kronisk sykdom. 

Nøkkelen til et friskere liv og bedre livskvalitet er å bli bevisst sammenhengen mellom din kropp og din psyke. 

Livsstil, stress, relasjoner, traumer, kosthold er alle faktorer som påvirker både vår fysiske og mentale helse.  

 

KJØPMANNSGT. 23

7013 TRONDHEIM

M: 92 49 44 74

hilde@tgrupper.no

tgrupper.no

BERIT FLÆGS​TAD
«Egenutvikling på det personlige plan er viktig for meg.»

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt høyskole) og har min daglige jobb i energibransjen. Jeg er utdannet sivilingeniør og økonom. Egenutvikling på det personlige plan er viktig for meg, for å kunne leve et godt liv og bli venn med mine demoner (ref Ivo Caprino). Det er frigjørende å slippe å måtte bli «perfekt», fordi det faktisk er plass til alt som er i meg – og jeg skal jo ingen andre steder enn hjem til meg selv. Det blir lettere å leke når bunn og topp er med. Trikset er å se det som skjer her og nå, og gi meg selv en klapp på skuldra for at jeg tør! hvis du tør, tør jeg med deg.
SOLVEIG HØGH-KROHN«Mange tror at bare vi skyver vekk det som ikke er bra, så blir det bra»

Mange tror at bare vi skyver vekk det som ikke er bra, så blir det bra. Bare vi strever etter endring, så får vi et liv som er godt. Det ligger smerte i gapet mellom hvordan man har det og hva man ønsker seg. Som terapeut jobber jeg med å å la klienten erfare motvekten til dette. Å være med det som er, her og nå, å anerkjenne det, kan paradoksalt nok lede til et godt liv. Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt (ferdig 2011). I tillegg underviser jeg i Motiverende Intervju, en samtalemetode for å øke indre motivasjon. I underviser både for offentlige og private aktør, samt høgskoler. Fra tidligere er jeg utdannet fra Universitet i Oslo, der jeg tok en Master i ”Peace and conflict studies”.

KJØPMANNSGATA 23

7013 TRONDHEIM

M: 909 78 482

solveig.hoegh.krohn@gmail.com

gestalttrondheim.no

ELISABETH HELENE SÆTHER

HJERTEFELT AS


«Livet er i bevegelse og det vil jeg også være»

Jeg bor på Hvasser og jobber med digitale traumegrupper. Jeg tror ikke vi kommer utenom det å se på hva som er sant om meg og min historie. Hvis jeg ikke "vet hvem jeg er" og "hva jeg vil", hvem er jeg da? -Og hvordan kan jeg vite hvem jeg blir i møte med....og hvem og hva bestemmer da over min vilje...og mitt liv? Dette utforsker vi i gruppesesjoner med feltstøtte.(maks 6 personer i gruppen) 

Fra tidligere er jeg utdannet lærer, har en femårig coachutdanning, studerte transpersonlig psykologi, psykosyntese i to år og gikk videre med gestaltterapi utdanning, etterutdanning og til slutt en gestaltveileder utdanning. 

Veileder også ferdige terapeuter.

SARAH HUSSMANN
"I møtet mellom mennesker oppstår spennende og helt nye former»

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt høyskole).

Jeg liker å jobbe kreativt, og har tatt en ny vei fra å jobbe som blomsterdekoratør til å bli gestalt psykoterapeut.

Jeg driver egen praksis, og jobber også med par.

RUGDEVEIEN 45

7082 KATTEM

M: 911 91 355

hussmannsarah@gmail.com

ANITA LOSSIUS WIIG
«Jeg har tro på menneskenes ressurser og muligheter.»

I min virksomhet som hud – fotterapeut arbeider jeg med mennesker. Jeg er utdannet lærer, veileder og nå også gestaltterapeut. Jeg har tro på menneskenes ressurser og muligheter. Mange kommer til meg og "står fast"- de ønsker å bryte "et mønster".

Engelsktalende klienter er også velkommen.

STRINDVEIEN 24

7052 TRONDHEIM

M: 926 86 758 anlowi1979@gmail.com

HILDE GREFSLIE 

"Walk and Talk"

Min erfaring er at den gode samtalen, tankene og ordene, kommer lettere til oss når vi er i bevegelse. I tillegg til samtaler inne, tilbyr jeg også samtaler i frisk luft, som motiverer og inspirerer til refleksjon.

Min rolle som terapeut, er å være en samarbeidspartner, som vil være med på å øke din oppmerksomhet på hvordan du har det her og nå, og jeg vil støtte deg i å oppdage hvilke valg og muligheter du har. Kontakt meg for uforpliktende samtale.

JOHN-TORE EID

«Jeg tror på de øyeblikkene vi er sammen, på det vi gir hverandre»

God endring og utvikling erfares ofte som å kjenne seg mere hel og få en større grad av ekthet og nærhet i forholdet til seg selv og andre mennesker.

Jeg har bred kunnskapsbakgrunn og lang erfaring med å hjelpe mennesker som bærer på vonde og vanskelige erfaringer. I tillegg til gestaltterapeut har jeg master i rådgivning v/NTNU og klinisk rettet utdanning i rådgivning og sosialpedagogisk arbeid. Jeg har kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk, traumer og traumebehandling og har veiledet på traumeprosjekt og prosjekt om seksuelle overgrep. Gjennom mange år har jeg gjort studier og forsket på eksistensiell (emosjonell/kroppslig) smerte. P.t. gjennomfører jeg et doktorgradsprosjekt ved NTNU som undersøker rollen til mellommenneskelige relasjoner i helningsprosesser og hjelpearbeid.

Jeg har praksis i lokaler i Prinsenkrysset, Trondheim sentrum, der jeg tilbyr terapi, rådgivning og veiledning individuelt, for par eller grupper

KONGENSGATE 30

7012 TRONDHEIM

M: 975 81 846, post@johntoreeid.no

https://www.johntoreeid.no/

BENTE SOLSTRAND«Det handler​ om deg, her og nå.»

Trenger du noen å snakke med om vanskelige tanker, følelser og situasjoner i forhold til deg selv eller i relasjon til andre? Som terapeut ønsker jeg å bidra til at du føler deg sett og hørt i møte med meg, slik at du kan ivareta deg selv og dine behov. Samtalen kan bidra til at det blir lettere å stå i en utfordring og gi ny innsikt som kan påvirke deg og din situasjon.

Jeg har min praksis i Trondheim og er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGI). I tillegg har jeg utdannelse i NLP coaching, personalledelse, kompetanseutvikling, økonomi og ledelse. Jeg har jobbet med mennesker i ulik alder og ulike livssituasjoner og har erfaring med sorgstøtte fra mange år i begravelsesbransjen. Som terapeut bruker jeg både min fagkompetanse, yrkeserfaring og livserfaring.

LEVANGER

BODIL BRENNE, LEVANGER GESTALTSENTER


«Jeg er opptatt av at det skal være trygt nok til at det er rom for å komme fram med det som er.»

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole). Jeg har bakgrunn som sykepleier og faglig veileder og har mitt daglige virke som universitetslektor og veileder. I terapirommet er jeg opptatt av at det skal være trygt nok til at det er rom for å komme fram med det som er, ikke slik det eventuelt «burde» være. Jeg ønsker å legge til rette for muligheten til å utforske hva som er egne behov og for ulike mulighetsrom. Ved å anerkjenne det som er, kan- paradoksalt nok, noe nytt tre fram. Jeg driver Levanger Gestaltsenter sammen med Tone Adde.

Kontor på: LEVANGER SPESIALISTSENTER

MOAFJÆRA 8

M: 984 72 917

bodil@levgestalt.no

TONE ADDE, LEVANGER GESTALTSENTER


«Dette er ditt rom, jeg er opptatt av at du skal få være deg sammen med meg.»

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av at du skal få være deg sammen med meg. Dette er ditt rom. Ved å øke oppmerksomheten din rundt hva du kjenner, føler og tenker i og om situasjoner og relasjoner, kan vi sammen utforske hvilke valgmuligheter og handlingsrom du har. Når vi blir klar over hvilke behov vi har, blir det også lettere å finne ut hvordan vi kan imøtekomme dem. I tillegg til å arbeide som gestaltterapeut har jeg en administrativ stilling ved universitetet, etter mange år som lærer, avdelingsleder og veileder. Jeg driver Levanger Gestaltsenter sammen med Bodil Brenne. Jeg jobber også med par.

Kontor på: LEVANGER SPESIALISTSENTER

MOAFJÆRA 8

M: 958 22 954

tone@levgestalt.no

HER FINNER DU INFORMASJONSFILMER OM GESTALT FAGET

bottom of page