GESTALTUTVIKLING TRØNDELAG

Klikk her for å redigere undertittel

VELKOMMEN TIL GESTALTTERAPEUTER, COACHER OG PSYKOTERAPEUTER I TRØNDELAG.
Vi er et faglig og profesjonelt fellesskap av gestaltterapeuter, coacher og veiledere i Trondheim, Steinkjer og Levanger. Du trenger ingen henvisning fra lege og vi har kort ventetid. Alle er medlem i NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening, www.ngfo.no) og kan bruke tittelen MNGF. For å bruke denne tittelen forplikter terapeuten seg til å ta PFO (profesjonell faglig oppdatering),  eller GPO (Gestaltpraktiserende i organisasjoner).

Under finner du en oversikt over de som praktiserer.
Vi begynner med Trondheim, så finner du Orkanger, Steinkjer og Levanger.

TRONDHEIM

KONTAKTINFO:
ELISABETH HELENE SÆTHER (1959) I RELASJON "Livet er i bevegelse og det vil jeg også være" . . .
Jeg driver egen praksis og jobber som coach, gestaltterapeut samt veileder for Norsk gestaltinstitutt høyskole. Jobber også med par og holder kommunikasjonskurs og "ryddekurs" (et rent og ryddig liv). Fra tidligere er jeg utdannet lærer, har en femårig coachutdanning i tillegg til en veilederutdanning i drømmearbeid. Studerte  transpersonlig psykologi, psykosyntese i to år og tok en påfølgende fireårig gestaltterapi utdanning, etterutdanning og til slutt en gestaltveilederutdanning.
FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM
M: 930 24 400
[email protected]
irelasjon.no

SIV FINNDATTER  "JEG HAR SÅ INDERLIG TRO PÅ DIALOGEN" Jeg har min praksis i Trondheim sentrum hvor jeg arbeider som Gestalt- Coach og Psykoterapeut. Her møter jeg mennesker med ulike behov - "Jeg møter Deg». For meg er det dialogen som står i førersetet, både det som blir sagt og det som ikke blir sagt; det som kroppsspråket forteller. Kanskje kan vi sammen få hodet og kroppen til å arbeide bedre sammen? Jeg har leder- og grunder kompetanse med spesialisering innen relasjonsledelse og i tillegg til min praksis arbeider jeg i ulike prosesser i næringslivet. Jeg er opptatt av en helhetlig tilnærming, også her.

 
OLAV TRYGGVASONSGATE 42
7011 TRONDHEIM
M: 922 03 668 [email protected]  
finndatter.no

KAREN WISLØFF 

Mange av oss kan ha en opplevelse av at det kun er visse sider ved oss selv som er akseptable. Kanskje skyver vi bort følelser vi ikke ”burde” føle, tanker vi ikke ”burde” tenke, og våre egne behov forsvinner i bakgrunnen. Dette kan føre til uro, nedstemthet, meningsløshet, en følelse av å ”være feil”. Som terapeut er jeg opptatt av å skape et rom der det er trygt å uttrykke egne behov, følelser, tanker og drømmer - der det er plass til å utforske det vanskelige eller ukjente, og der du blir sett.

FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM
M: 936 57 468

[email protected]
gestaltpraksis.com

BERIT FLÆGSTAD (1959)
Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt høyskole) og har min daglige jobb i energibransjen. Jeg er utdannet sivilingeniør og økonom. Egenutvikling på det personlige plan er viktig for meg, for å kunne leve et godt liv og bli venn med mine demoner (ref Ivo Caprino). Det er frigjørende å slippe å måtte bli «perfekt», fordi det faktisk er plass til alt som er i meg – og jeg skal jo ingen andre steder enn hjem til meg selv. Det blir lettere å leke når bunn og topp er med. Trikset er å se det som skjer her og nå, og gi meg selv en klapp på skuldra for at jeg tør! hvis du tør, tør jeg med deg.
FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM

M: 40224264

[email protected]

www.beritgestalt.com

HILDE RØSAND (1964) "Sometimes the things we can´t change, are meant to change us".  (A woman of Faith)

Jeg er privatpraktiserende gestaltterapeut og har min utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i perioden 2014-2017. Jeg har bakgrunn som gründer, kreativ formgiver og jobber som teknisk tegner. Det å mestre livet med bla kronisk sykdom har vært en inspirasjon til å utdanne meg som gestalt psykoterapeut. Jeg har erfart at mestring ligger i det å innse at noe er som det er, her og nå, og anerkjenne det.

FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM

M: 92 49 44 74

[email protected]

www.hilderosand.com

SARAH HUSSMANN "I MØTET MELLOM MENNESKER OPPSTÅR SPENNENDE OG HELT NYE FORMER"

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt høyskole)

Jeg liker å jobbe kreativt, og har tatt en ny vei fra å jobbe som blomsterdekoratør til å bli gestalt psykoterapeut. 

Jeg driver egen praksis, og jobber også med par sammen med Hilde Røsand.

ØYSANDVEGEN 171,
7224 TRONDHEIM

M: 911 91 355

[email protected]

gestaltitrondheim.no

SOLVEIG HØGH-KROHN

Jeg driver egen praksis som gestaltterapeut i Trondheim sentrum. Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt, og ble ferdigutdannet i 2011. Jeg tilbyr også motiverende samtaler. I tillegg til samtaler bruker jeg en del av tiden min på å undervise i Motiverende Intervju, en samtalemetode for å øke indre motivasjon. I denne forbindelse jobber jeg både for offentlige og private aktører, samt høgskoler. Fra tidligere er jeg utdannet fra Universitet i Oslo, der jeg tok en Master i ”Peace and conflict studies”.

FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM
M: 909 78 482
[email protected]
gestalttrondheim.no
GUNN HELEN STIENG  Trondheim gestaltsenter - "Alt skapes i relasjonen mellom oss"

Ved siden av å være gestaltterapeut, jobber jeg med lederstøtte og medarbeiderutvikling i en større statlig virksomhet. Jeg tror på at den relasjonen vi skaper i møtet mellom klient og terapeut er ”helende”. Som erfaren parterapeut ser jeg etter potensialet dere har for å skape gjensidighet i relasjonen. Jeg har hatt min egen praksis som terapeut og coach siden 2004.


OLAV TRYGGVASONS GATE 40 (6 etg) 7011 Trondheim
mob: 915 60 951
[email protected]
trondheimgestaltsenter.no

ANITA LOSSIUS WIIG

I min virksomhet som hud – fotterapeut arbeider jeg med mennesker. Jeg er utdannet lærer , veileder og nå også gestaltterapeut. Jeg har tro på menneskenes resurser og muligheter. Mange kommer til meg og "står fast"- de ønsker å bryte "et mønster". Engelsktalende klienter er også velkommen.
STRINDVEIEN 24
7052 TRONDHEIM
M: 926 86 758 [email protected]
gestaltipraksis.no
 HILDE GREFSLIE "Walk and Talk".
Min erfaring er at den gode samtalen, tankene og ordene  kommer letter til oss når vi er i bevegelse. I tilegg til samtaler inne, tilbyr jeg også samtaler ute i frisk luft. Jeg er hjelpepleier, med  videreutdanning i psykiskhelse og rusomsorg. Jeg Jeg er utdannet gestaltterapeut ved norsk gestaltinstitutt høyskole. 
FJORDGATA 72
7010 TRONDHEIM
M: 926 90 700
[email protected]
MARIANNE HIGGS (1973)

Utdannet gestaltterapeut, og har i tillegg ergoterapeut- og førskolelærerutdanning. Har jobbet flere år i barnehage, hvor jeg har erfart å lære veldig mye av å tilbringe så mye tid med barn. Også god erfaring som foreldreveileder. Har egen praksis som gestaltterapeut og i terapirommet ønsker jeg å gi klienten rom og trygghet til å sette ord på- og å utforske det som er gjeldene i eget liv - også det som føles feil eller forbudt. Ved å romme det som er kan varig endring skje. Velkommen!

UGLAVEGEN 65
7025 TRONDHEIM
M: 99719718
[email protected]
www.mariannehiggs.com

ORKANGER

ANNE MARIT MYRMO  "Nøkkelen til et rikt liv er å leve nær sårbarheten, uten å havne i offerrollen"
Jeg er utdannet gestaltterapeut ved ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole. Jeg er utdannet coach, veileder og har en Bachelor i ledelse fra handelshøyskolen BI. Dette året tar jeg kun imot noen få klienter. Min visjon er å gi hver enkelt klient det beste, og mitt mål er å være 100% til stede for deg når du er hos meg. Du er hjertelig velkommen til å benytte deg av mitt lille eksklusive tilbud.

Orkdalsveien 54
ORKANGER
M: 997 57 907
[email protected]
www.annemaritmyrmo.com

STEINKJER
IDA WESTERHUS "jeg blir til i møte med deg"
Gestalt terapeut MNGF fra NGI 2017. Foredragsholder, Kommunikasjon & Konfliktrådgiver, Kjærlighets & relasjonscoach.
Når du går i gestalt terapi jobber vi sammen. Jeg er ikke en nøytral part som skal fortelle deg hvordan du skal leve ditt liv, men utforske sammen med deg hva du gjør, og hva som kan være mest hensiktsmessig for deg i ditt liv. Jeg tror at du som klient sitter med nøkkelen for å leve det livet du vil, og sammen kan vi låse opp lukkede dører. Jobber også på skype og facetime.
Har leder og grunder kompetanse fra tidligere arbeid. Har også erfaring fra å jobbe terapeutisk med fremmedspråklige gjennom tolk. Behersker engelsk flytende.
LEVANGER

BODIL BRENNE (1969)

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole). Jeg har bakgrunn som sykepleier og faglig veileder og har mitt har mitt daglige virke som universitetslektor og veileder. I terapirommet er jeg opptatt av at det skal være trygt nok til at det er rom for å komme fram med det som er, ikke slik det eventuelt «burde» være. Jeg ønsker å legge til rette for muligheten til å utforske hva som er egne behov og for ulike mulighetsrom. Ved å anerkjenne det som er, kan-  paradoksalt nok, noe nytt tre fram. Jeg driver Levanger Gestaltsenter sammen med Tone Adde.

Kontor på: LEVANGER SPESIALISTSENTER

M: 98472917

[email protected]

TONE ADDE (1975) Levanger Gestaltsenter       «Dette er ditt rom»

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av at du skal få være deg sammen med meg. Dette er ditt rom. Ved å øke oppmerksomheten din rundt hva du kjenner, føler og tenker i og om situasjoner og relasjoner, kan vi sammen utforske hvilke valgmuligheter og handlingsrom du har. Når vi blir klar over hvilke behov vi har, blir det også lettere å finne ut hvordan vi kan imøtekomme dem.

I tillegg til å arbeide som gestaltterapeut har jeg en administrativ stilling ved universitetet, etter mange år som lærer, avdelingsleder og veileder. Jeg driver Levanger Gestaltsenter sammen med Bodil Brenne. Jeg jobber også med par.

Kontor på:  LEVANGER SPESIALISTSENTER

M: 958 22 954

[email protected]

www.levgestalt.no